top of page
taustakuva.jpg

MitaJOS-TOIMINTAMALLI

MitaJOS-toimintamalli sisältää viisi vaihetta. Tärkeimmät vaiheet ovat vaiheet 2 ja 3, joissa organisaatiot työskentelevät omatoimisesti.
Osa vaiheista voidaan toteuttaa etätyönä tuottajan tarjoamilla sähköisillä alustoilla.

1.

Tilanteen (skenaarion) määrittely

Kehitystyöhön osallistuvat organisaatiot määrittelevät yhdessä taustatilanteen  (käytettävän skenaarion) ja osallistujat. 
Tässä vaiheessa määritellään myös kehitystyön ja harjoittelun tavoitteet.

2.

Tilanteen vaikutusten tunnistaminen

Tässä vaiheessa organisaatiossa alkaa varsinainen varautumissuunnittelu. Suunnittelun painopisteenä on vaikutusten arviointi – siis se, miten määritelty tilanne vaikuttaa oman organisaation toimintaan.

3.

Varautumissuunnitelmien laatiminen tai päivittäminen

Tämä vaihe on tärkein koko MitaJOS-projektissa.
Vaiheen aikana organisaatiossa laaditaan tai päivitetään varautumis- ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi voidaan tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus organisaation muihin suunnitelmiin sekä yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kesken.

4.

Suunnitelmia testaavan harjoituksen käsikirjoituksen laatiminen

Kehitystyön tavoitteista ja edeltävistä vaiheista saadaan tiedot harjoituksen käsikirjoituksen laatimista varten. Tässä vaiheessa taustatilannetta tarkennetaan ja siihen sovitetaan organisaatiokohtaiset tarkennukset ja erityispiirteet.
Organisaatioiden omat asiantuntijat ovat keskeisessä roolissa harjoituksen suunnittelussa.

5.

MitaJOS -harjoitus

Viimeinen vaihe on varsinainen MitaJOS-harjoitus skenaarion tilanteessa.
Harjoitukseen osallistuvat organisaatiot toimivat koko harjoituksen ajan omissa tiloissaan ja omilla järjestelmillään.

bottom of page