top of page
kriittinen infra_mitajos.jpg

Mitä jos

kriittinen infra
romahtaa?

Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen sähkö-, vesi-, tietoliikenne- ja logistiikkajärjestelmien toiminnasta. Pienetkin toimintahäiriöt haittaavat ja laajat toimintakatkokset saattavat koko yhteiskunnan toiminnan vakavaan häiriö- tai jopa poikkeustilaan. 


Varautumissuunnitelmilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja harjoittelemalla tehdyt suunnitelmat jalkautetaan organisaatioon ja yhteistyöverkostoihin. 

MitaJOS-toimintamalli auttaa suunnittelussa ja harjoittelussa!
 

MitaJOS-tilanne voi olla esim.

Pitkäkestoinen sähkönjakeluhäiriö

Ympäristöonnettomuus

Tuotantolaitoksen tuhoutuminen

Terroriteko

Raakaveden saastuminen

Pandemia

Palvelunestohyökkäys

Paraskaan suunnitelma ei toimi ilman harjoittelua.

Realistisella MitaJOS-harjoituksella testataan organisaation toimintaa häiriötilanteissa.
Harri Forsberg.jpg

Harri Forsberg

Insinööri

”Varautuminen, jatkuvuuden hallinta ja tilannekuva ovat olleet kiinnostukseni kohteita viimeiset 10 vuotta, joista neljä viimeisintä tiiviisti harjoitustoiminnan kehittämisessä. Sitä ennen olen toiminut kansainvälisessä puolustusvälineteollisuudessa projekti- ja johtotehtävissä. Kokemusta on kertynyt myös turvallisuusalan ja prosessiteollisuuden valvontajärjestelmistä.Insinööritaustaani olen täydentänyt toimitusjohtajan, tuotekehittäjän ja yrityskehittäjän erikoisammattitutkinnoilla.”

Puh. +358 44 3652473

etunimi.sukunimi@mitajos.fi

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page