top of page

MitaJOS-ratkaisut

MitaJOS-menetelmää voidaan hyödyntää kaikissa yrityksen ongelma-ja häiriötilanteissa sekä uudistustarpeissa. Menetelmä voidaan jakaa kolmeen eri osaalueeseen - Kriittinen infra, yrityksen talous sekä yrityskehitys.

MitaJOS
kriittinen infra romahtaa?

Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen sähkö-, vesi-, tietoliikenne- ja logistiikkajärjestelmien toiminnasta. Pienetkin toimintahäiriöt haittaavat ja laajat toimintakatkokset saattavat koko yhteiskunnan toiminnan vakavaan häiriö- tai jopa poikkeustilaan. 
Varautumissuunnitelmilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja harjoittelemalla tehdyt suunnitelmat jalkautetaan organisaatioon ja yhteistyöverkostoihin. 

MitaJOS-toimintamalli auttaa suunnittelussa ja harjoittelussa!
 

MitaJOS

yrityksesi talous sakkaa?

Miten yrityksesi varautunut taloudellisiin riskeihin? MitaJOS alihankkijasi tuotanto pysähtyy? MitaJOS avainhenkilöstösi sairastuu vakavasti? MitaJos raaka-aineet eivät saavu ajallaan? MitaJOS kassakriisi uhkaa?
MitaJOS taloustietosi eivät ole ajan tasalla?

Varautumalla, ennakoimalla ja harjoittelemalla saat yrityksesi riskit hallintaan.

MitaJOS toimintamallilla löydät yritystoimintasi karikot ja voit välttää ne!

MitaJOS

kehitämme yritystäsi yhdessä?

 Meiltä saat konsultointia johtamiseen, operatiiviseen toimintaan ja ohjausjärjestelmiin -  kaikkiin yrityksen ongelma-ja häiriötilanteisiin sekä uudistustarpeisiin.

MitaJOS-toimintamalli paljastaa selkeästi yrityksesi kehittämistarpeet ja vaaranpaikat.

MitaJOS-menetelmä

strategia ikoneita-14.png
tausta2.png

Tausta

Julkisilla organisaatioilla on lakisääteiset velvoitteet yhteiskuntaa ja kansalaisia kohtaan ja toisaalta yrityksillä on omat vastuunsa omistajiaan kohtaan. Toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa edellyttää varautumista, suunnittelua, kehittämistä ja harjoittelua.

Ongelma

Usein organisaatioissa ja yrityksissä jatkuvuuden hallintaa ei ole koettu tärkeäksi. Siksi sopiviin toimintamalleihin, aika- ja henkilöresursseihin sekä yhteistyöhön ei ole panostettu riittävästi.

strategia ikoneita-27.png
Ongelma1.png
strategia ikoneita-28.png
strategia ikoneita-13.png

Ratkaisu

MitaJOS-menetelmällä kehitämme yhdessä jatkuvuuden hallinnan työkalut. Menetelmä soveltuu kaikenkokoisiin organisaatioihin ja yrityksiin.

Hyödyt

Paraskaan suunnitelma ei toimi ilman harjoittelua. Realistisella MitaJOS-harjoituksella testataan toimintaa häiriötilanteissa, parannetaan yhteistyötä ja kommunikaatiota. Harjoituksen aikana dokumentoidaan organisaation todellinen toimintakyky. Organisaatiot voivat hyödyntää kerättyä dataa omassa kehitystoiminnassaan ja löytää piilossakin olevia kipupisteitä.

strategia ikoneita-26.png
strategia ikoneita-16.png
bottom of page